Představenstvo družstva

 

PŘEDSTAVENSTVO

 
Předseda Hynek Raichart
Místopředseda Mgr. Ivana Dudková
  Jan Mareš
Členové Ing. Lubomír Bílek
  Eva Drchotová
  Ing. Helena Hynčicová
  Miloš Neuwirt
   

KONTROLNÍ KOMISE

 
Předseda Jana Doležalová
Členové Ladislav Horníček
  Dana Koubková
  Ing. Lumír Kus
  Ivana Riegerová

Platnost od 8.6.2015