Přerušení dodávky tepla a teplé vody v lokalitě Varnsdorf

Přerušení dodávky tepla a teplé vody v lokalitě Varnsdorf

Na základě realizace přeložky páteřního horkovodu při výstavbě „MŠ Západní“ Teplárna Varnsdorf a.s. navrhla řešení odstávky v postupném zprovozňování horkovodu, které proběhne po třech lokalitách města a zkrátí v případě bezproblémového provedení prací výrazně odstávku. Tento návrh byl akceptován.

Harmonogram:

29.5.2021 (sobota)

postupné snižování topení a vychlazování horkovodu

30.5.2021 (neděle)

během dne uzavírání jednotlivých přípojek a zahájení vypouštění páteřního horkovodu a ukončení dodávek tepla a teplé vody

31.5.2021 (pondělí)

zahájení prací na přeložce horkovodu firmou STAMO spol. s r.o., které byly přislíbeny být prováděny intenzivně od 6 hod – 21 hod denně  s nasazením tří montážních čet 

1.6.2021 (úterý)

ve večerních hodinách napouštění 1. části horkovodu a v noci zahájení dodávek tepla a teplé vody pro 1. lokalitu

2.6.2021 (středa)

1. lokalita - v ranních hodinách obnova dodávek tepla a teplé vody

3.6.2021 (čtvrtek)

napouštění části horkovodu pro 2. lokalitu a v nočních hodinách obnova dodávek tepla a teplé vody

4.6.2021 (pátek)

dopuštění zbývající části horkovodu a obnova dodávek tepla a teplé vody pro 3. lokalitu   

 Vzhledem k tomu, že Teplárna udělala takto zásadní  ústupek zástupcům města, byla nucena předložit dne 13.4.2021 Městu Varnsdorf a.s. návrh Dohody o přerušení dodávek tepla  jejímž  cílem je získat záruku na dosavadní přísliby Města a  dodavatele stavby. Bez akceptace Městem odstávka není proveditelná a po vypuštění horkovodu Teplárna ztratí jakékoliv vyjednávací možnosti o obnově tepla.

 Touto dohodou Teplárna chrání především své odběratele a uvedenými podmínkami zaváže Město a dodavatele stavy STAMO spol s r.o. k dodržení všech příslibů a věří, že tak Město Varnsdorf bude motivováno k nepřekročení doby odstávky. 

V případě dotazů, připomínek a požadavků kontaktujte prosím kdykoliv paní Lenku Lankovou, tel: 774 510 830.

Komentáře jsou uzavřeny.