ZPRÁVY

Zákaz shazování, či poškozování hnízd na fasádách objektů

Odstraňování hnízd (platí i pro hnízda ještě nedostavěná) jiřičky obecné (Delichon urbicum) a vlaštovky obecné (Hirundo rustica) je přísně ZAKÁZÁNO a to zejména z důvodu jejich ochrany Zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992. V případě zjištění tohoto přestupku hrozí právnické osobě pokuta 1.000.000 Kč a fyzické osobě (bydlící) pokuta ve výši až 20.000 Kč....
Číst dál

Zrušení přenechání části bytu

  Shromáždění delegátů na svém zasedání ze dne 13.6.2016 ZRUŠILO možnost přenechání části bytu do dočasného užívání jinému občanu.

  Pronajímat lze tedy pouze celý byt maximálně na 2 roky (další dohodu lze se souhlasem SBDO prodlužovat).

...
Číst dál

Opětovné zavedení služby STA

 

  Od 1.července byla zavedena v zálohách na služby další položka „ záloha na STA". Jde o službu, která je umožněna nájemníkům na domech, kde byl obnovena funkce společné televizní antény umožňující příjem digitálního vysílání (DVB-T - pozemní digitální vysílání, nebo DVB-S - satelitní digitální vysílání).   Jako počáteční a minimální záloha byla zvolena částka 25,-...

Číst dál

Elektroinstalace v našich objektech

 

Za co zodpovídá SBDO

  • kompletní elektroinstalace ve spol. prostorách
  • přívodní kabel k jističům v bytové jednotce
  • zajišťovat elektro revize pro spol. prostory

 

Za co zodpovídá nájemník

  • kompletní elektroinstalace v bytě
  • veškeré elektrospotřebiče v bytě

 

Doporučení nájemníkům

  • provádět revize elektroinstalace...
Číst dál