ZPRÁVY

Shromáždění delegátů 06.06.2022

Shromáždění delegátů se uskuteční dne 06.06.2022 v 16.00 hod. v jednacím sále v sídle SBDO Průkopník, Štefánikova 454, Varnsdorf 407 47. Program SD: 1. Zahájení 1.1. Prezence delegátů 1.2. Volba mandátové komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele SD a skrutátorů 1.3. Schválení programu SD 2. Schválení návrhu Domovního řádu 3. Schválení znění Stanov družstva z důvodu doplnění přílohy Domovního řádu 4. Zpráva představenstva...
Číst dál

Uzavření parkovací plochy u obchodního domu Lidl ve Varnsdorfu

S největší pravděpodobností dojde na sklonku letošního roku k omezení parkoviště u obchodního domu Lidl ve Varnsdorfu, kterou využívají bydlící v našich objektech (ul. Pražská, K. Světlé). V ul. K. Světlé se sice staví nové parkoviště, ovšem jeho kapacita nemá šanci pokrýt množství automobilů, která se nachází právě na parkovišti u Lidlu. Stavební bytové družstvo občanů tuto...

Číst dál

Shromáždění delegátů 06.09.2021

Shromáždění delegátů se uskuteční dne 06.09.2021 v 16.00 hod. v jednacím sále Domu kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, Rumburk 408 01. Program SD: 1. Zahájení 1.1. Důvodová zpráva ke změně termínu konání SD 1.2. Prezence delegátů 1.3. Volba mandátové komise, návrhové komise a volební, ověřovatelů zápisu, zapisovatele SD a skrutátorů 1.4. Schválení programu SD 2. Schválení návrhu stanov družstva 3. Zpráva představenstva SBDO...
Číst dál