ZPRÁVY

Shromáždění delegátů 06.09.2021

Shromáždění delegátů se uskuteční dne 06.09.2021 v 16.00 hod. v jednacím sále Domu kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, Rumburk 408 01. Program SD: 1. Zahájení 1.1. Důvodová zpráva ke změně termínu konání SD 1.2. Prezence delegátů 1.3. Volba mandátové komise, návrhové komise a volební, ověřovatelů zápisu, zapisovatele SD a skrutátorů 1.4. Schválení programu SD 2. Schválení návrhu stanov družstva 3. Zpráva představenstva SBDO...
Číst dál

Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

1. Testování zaměstnanců V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN ze dne 17. června 2021 se s účinností ode dne 1. července 2021 ruší Pokyn k testování zaměstnanců družstva na přítomnost viru SARS-CoV-2 – Aktualizace v souladu s č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, který byl vydán předsedou představenstva dne 24. května 2021 s nabytím...
Číst dál

Výborové a členské schůze podle pandemického zákona

Dne 11. dubna 2021 skončil opakovaně prodloužený nouzový stav a od 12. dubna 2021 je celé území ČR v režimu pandemické pohotovosti.

Dle aktuálního mimořádného opatření MZČR ze dne 10. dubna 2021 s účinností od 12. dubna 2021 do odvolání, nadále platí možnost konat schůze do 10 osob prakticky...

Číst dál

Sdělení v souvislosti s aktuální situací nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 v ČR

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1102 ze dne 26. října 2020 o přijetí krizového opatření v rámci zákazu volného pohybu osob na území České republiky s příslušnými výjimkami a doporučením využití takových opatření, která by v nejvyšší možné míře omezila možnou nákazu onemocněním COVID-19 v pracovním prostředí (bod III/4 a bod V/1 tohoto opatření),   vydává...

Číst dál