ZPRÁVY

Aktualizace vydaného opatření č. 4

V návaznosti s postupným vládním uvolňováním opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV2 a dle vydání aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR: - s účinností od 25. května 2020 je umožněn přístup do budovy správy družstva bez doprovodu zaměstnance, vstupní dveře budou již v úřední dny...
Číst dál

Aktualizace vydaného opatření č. 3

V souvislosti s ukončením vyhlášeného nouzového stavu v zemi z důvodu nepříznivého vývoje výskytu onemocnění COVID – 19 a v návaznosti k vydání aktuálních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR: - je s účinností od 18. května 2020 umožněna platba v hotovosti přímo v pokladně správy družstva. - ostatní omezení a pravidla vydaná opatřením č. 2 ze...
Číst dál

Schránky pro družstevní poštu

Správa SBDO Průkopník nainstalovala 5 poštovních schránek, které jsou určené pro vnitrodružstevní poštu (např. zápis ze schůze, vyplněné formuláře, apod.). Výběr těchto schránek bude probíhat v intervalu 1-2x týdně. Prozatím vybrané lokality jsou Vilémov, Krásná Lípa, Jiříkov a Rumburk (dvě schránky).  

Vilémov

ČS 8 - Vilémov 244

Číst dál

Aktualizace vydaného opatření č. 2

V návaznosti s postupným uvolňováním některých opatření vlády ČR k ochraně zdraví a prevence obyvatelstva ve vztahu s rozšířením onemocnění COVID-19 se s účinností ode dne 4. května 2020 obnoví úřední hodiny na správě družstva za těchto omezení a pravidel: - budova správy družstva bude nadále uzavřena, případný člen družstva nebo třetí osoba může zazvonit u...
Číst dál